Ticari planlamanızda ürün bilgisi hakkında görsel bir taslağa sahip olabilmek ve mağazadaki satış yapma, kar oranları ve daha pek çok temel performans göstergelerini geliştirebilmek için ticari planlamanızda ısı haritaları kullanın.

 

Renk kodları ve o renklerin yoğunluğu aracılığıyla birçok türde bilgi veren görsel araçlara ısı haritası denir. Daha da açıklamak gerekirse, zaten var olan bir mağazada, ısı haritası sizin alışveriş, satış ve planlama takımlarınıza kısa bir geri dönüş yapmanıza ve önemli satışlar yapmanıza bir yol açabilir. Bu makalede size (MockShop gibi) dijital ticaret araçlarıyla, mağazadaki temel performans göstergelerini geliştirmek ve ürün satışlarındaki engelleri tanımlayabilmek için ısı haritalarının nasıl kullanabileceğinizi anlatacağız.

 

Verilerle satışlarınızı gösterin

Yüzdelik dilimle simgelenen satış verileri, teslim alınan envanter ve stokların miktarıyla müşterilere satılan ürün miktarını karşılaştırarak gösterir. Mağazanıza satış verileri ile birlikte ısı haritası yüklemek hangi ürünlerin satışının en fazla olduğunu görmenizi sağlar. Ayrıca ürünlerin yerlerine dair genel bir taslak verir. Bu şekilde size ticarette ve mağaza düzenlemede oldukça yardımcı olur, çünkü bu sayede satışı az olan bir ürünü, satışı daha fazla olan bir ürünün bölgesine koyabilirsiniz, fiyatını düşürebilirsiniz veya en basitinden o ürünü bir sonraki ay daha az miktarda sipariş edebilirsiniz.

Satış verilerini analiz etmek envanter yönetiminde çok yardımcı olur. Ek olarak, mağazanın belli bir ürünü ne kadar alabileceğini tahmin edebilmek aylık kar oranlarını yüksek tutmak için oldukça gereklidir.

 

Ürün yerleştirmenizi analiz edin

Fiyatlandırmasıyla birlikte ürünün konulduğu yer de ticaret prensiplerinin anahtar ilkesidir. Değeri düşük olan ürünleri, satışın fazla olduğu alanlara koymak -müşteriyi satın almaya teşvik etmek için- oldukça fazla kullanılan bir yöntemdir; değeri yüksek olan ürünler, müşterinin yolculuğunu yüksek değerli ürünlere yönlendirmek için genelde mağazanın arka taraflarına yerleştirilir.

Fiyat noktalarını gösteren bir ısı haritasını mağazanıza yerleştirerek, ürün koleksiyonlarını ve satın alınmış demirbaş ürünleri; tüketilmeye uygun, işlemeye uygun bilgi ile karıştırıp hareket edebilirsiniz. -MockShop gibi- dijital araçlar bu işlemi kolaylaştırmak için vardırlar. Örneğin, belli bir eşiğin üstünde fiyatlandırılmış ürünlerin hepsini göstermek için tıklayabilirsiniz ve bu ürünlerin 3 boyutlu mağaza ortamında nereye yerleştirildiğini vurgulayabilirsiniz. Daha sonra, bütün fiyat yapılandırmalarını, kendi ticaretinizle ve mağaza düzeni ilkeleriyle eşleştirmek için test edebilirsiniz.

 

Koleksiyonlarınızın fiyatlarını dengeleyin

İyi dengelenmiş ürün koleksiyonu, sadece moda olan stilleri ve renkleri temin etmek ile alakalı değildir; benzer fiyat aralığında koleksiyonlar yaratıp ticaretini yapmak oldukça önemlidir. Örneğin; üst rafta 60 Euro olarak fiyatlandırılmış bir gömlek var, yanında da 15 Euro olarak fiyatlandırılmış başka bir gömlek var. Bu durum, müşterinin satın alma döngüsüne katkıda bulunmaz. Bu, müşterinin fiyatlarda neden bu kadar uyuşmazlık olduğunu düşünmelerine sebep olur. İş müşteri psikolojisine geldiğinde, düşünmek en aza indirgemek istediğin bir şey olmalıdır; hareket ise teşvik etmek istediğin bir şey olmalıdır.

Dijital ortamda ısı haritası kullanarak; planlama takımınızın, koleksiyonların ve mağaza demirbaşlarının fiyat açısından nerede dengesiz olduğunu görebilmesine yardımcı olursunuz. Daha sonra, planlama takımınız bu önemli bilgiyi; doğru envanterin uygun fiyat aralığında satın alındığını, ürün çeşitliliğinin mağaza içerisinde daha etkili bir şekilde dengelendiğini, tamamen farklı demirbaş ürünlerin ticaretinin yapıldığını sağlama alan; satın alma takımınıza aktarabilir.

Ürünleri materyal, stil, renk vb. ile öne çıkarın

Renk dengeleme, görsel ticarette becerinin en önemli kısmıdır. Rengi iyi dengelenmiş bir çeşitlilik estetik açıdan daha çekicidir; fakat materyal de önemli bir kısım olabilir. Örneğin; 3 boyutlu ortamda, deriden yapılmış bütün ürünleri gösteren bir ısı haritası, modada trend olan ürünleri teşhir ederken veya sezonluk ceket gösterimi gibi toplanmada oldukça faydalı olabilir.

Konu ürün stiline geldiğinde, ısı haritalarının yardımcı olduğu bir diğer yol ise; 3 boyutlu mağaza ortamında örneğin bütün ceketleri gösterebilmenizdir. Bu ısı haritası size, mağazanızda ne kadar ceket olduğu ve bunların nerede olduğuna dair genel bir taslak verebilir. Siz bu bilgiyi satın alma ve planlama ekibinize satın alınan miktarı arttırmak veya azalmak amacıyla geri iletebilirsiniz ya da görsel ticaret ekibiniz bu veriyi kullanarak ürünleri daha avantajlı bölgelere yerleştirebilirler – ki bu da daha iyi bir müşteri deneyimine ve daha yüksek kar oranlarına yol açar.

Satın alma, planlama ve ticaret ekibinizin iş birliğini geliştirin

Birçok büyük ticaret işletmelerinde, satın alma, planlama ve alışveriş arasında kusursuz bir süreç entegre etmek önemli bir noktadır. Daha geniş ticaret akışını düşününce, -planlama, satın alma, ticaret, uygulama ve uygunluk dizisinde açıkladığımız- veri görselleştirme yoluyla genel bir amaç ile tedarik etmek, bu süreçlerin hem daha etkili hem de daha iyi icra edilmesine oldukça yardımcı olur.

Isı haritasının sağladığı ürün ve satış verilerinin basit bir taslağı ile, ticaret ekibiniz, ticari akışın herhangi bir evresinde daha iyi bilgilendirilecektir. İster yeni bir ticaret yönergesinin bir parçası olarak göndermek için bir mağaza teşhir diyagramı yaratıyor olsun, ister daha dengeli bir koleksiyonu yansıtmak için yeni bir ürün serisi yaratıyor olsun; mağazanızın performansı verimli ve etkili bir ticari akış sayesinde kayda değer bir şekilde gelişecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *